Autor
Kraicová Viera
Rozmer 
19 × 29,6 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Cakanka skica 004