Čihánková Jarmila

 
životopis 

Spočiatku navštevovala Strednú školu umeleckých remesiel v Bratislave (prof. Ľ.Fulla). 1942 – 1943 študovala na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (prof. M. Shurmann, J.Mudroch). Štúdiá ukončila v rokoch 1945 – 1950 na Vysokej škole umelecko-priemyselnej v Prahe (prof. Ján Bauch, Antoním Pelc). Po ukončení štúdií v 50. rokoch 20. storočia sa venovala karikatúre, politickej kresbe i grafike. Na prelome 50. a 60. rokov sa začala venovať maľbe v tzv. Skupina 4 (Oľga Bartošíková, Jarmila Čihánková, Tamara Klimová, Viera Kraicová). Patrí k protagonistom neokonštruktivistických tendencií v slovenskej výtvarnej tvorbe a je jedným zo zakladateľských členov Klubu konkretistov na Slovensku. Významne sa zapísala do oblasti tvorby tapisérií. Svoj racionálny geometrický program rozvíjala v tvorbe art protisov. Pôsobila aj ako pedagogička na ŠUP v Bratislave a na Katedre scénografie VŠMU v Bratislave.

 

Vo svojich temperových ilustráciách necháva svojich hrdinov statických, nehybných – a má to význam. Aj štetcom (čo je atypické) tvorí v samotnej kompozícii geometrickú štruktúru s úplnou absenciou ornamentu. Čitateľ sa tak môže sústrediť len na ich výraz okamihu a v hlave rozohrať pokračovanie.

 

 
bibliografia 

Tri básne (Jevgenij Alexandrovič Jevtušenko, Smena 1963)
Robinsonka (M. Majerová, Mladé letá 1964)
Každý zomiera sám (David Howard, Mladé letá 1964)
Stopa na asfalte (Gašparová Eleonóra, Mladé letá 1964)
Vinca si nedáme (Anna Minichová, Mladé letá 1968)
Len raz (Ján Kostra, Slovenský spisovateľ 1968)
Studňa lásky (Nižnánsky Jožo, Tatran 1969)
Matkin plač (Carlislová Grace Helen, Smena 1971)
Otvor sa, rozprávka! (Julo Zborovjan, Východoslovenské vydavateľstvo 1973)