Autor
Kraicová Viera
Rozmer 
17 × 21,7 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Cakanka skica 005