Autor
Kraicová Viera
Rozmer 
21 × 23,7 cm
Technika 
akvarel
Názov diela
Cakanka skica 010