Autor
Kraicová Viera
Rozmer 
28,3 × 24,6 cm
Technika 
akvarel
Názov diela
Ovidius skica 005