Autor
Kraicová Viera
Kniha 
Kliment Ondrejka: Poďte, deti, medzi nás
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1980
Rok 
1980
Rozmer 
8,3 × 8,4 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Podte deti medzi nas 011