Oravec Marián

 
životopis 

V rokoch 1974 — 1978 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu, plynule prešiel do ateliéru voľnej
grafiky a knižnej ilustrácie prof. Albína Brunovského na Vysokej škole výtvarných umení. Ilustroval vyše dvadsať
detských kníh, v rannom období vytvoril aj mnohé komiksy. Získal Cenu detskej radosti, ktorú udeľovalo
vydavateľstvo Mladé letá.