Autor
Babušek Schek Jozef
Kniha 
Časopis Elektrón — J. Veis: Po stopách času
Vydavateľstvo 
Smena (Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže), Bratislava, 1984
Rok 
1984
Rozmer 
33,6 × 52 cm
Technika 
perokresba tušom a akvarel na papieri
Názov diela
Po stopach casu 006