Autor
Kraicová Viera
Kniha 
Mária Rázusová Martáková: Chlapčekovo leto
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Rok 
1968
Rozmer 
19,5 × 22,5 cm
Technika 
akvarel
Názov diela
Chlapcekovo leto 001