Autor
Fiala Feďo Vladimír
Kniha 
Časopis Bublinky — Mária Fialová: Chyba Mata Parsona
Vydavateľstvo 
I.W.L., Fiľakovo, 1992/12
Rok 
1992
Rozmer 
19 × 25,9 cm
Technika 
perokresba tušom a akvarel na papieri
Názov diela
Chyba Mata Parsona 007