Autor
Kraicová Viera
Rozmer 
17,7 × 29,7 cm
Technika 
akvarel
Názov diela
Cakanka skica 009