Autor
Chudý Peter
Kniha 
Časopis Elektrón — L. Marešová: GP15 (Grand Prix)
Vydavateľstvo 
Smena (Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže), Bratislava, 1976
Rok 
1976
Rozmer 
20,5 × 30,5 cm
Technika 
perokresba tušom a akvarel na papieri
Signatúra 
Vľavo dole
Názov diela
GP Grand Prix Formula 003