Autor
Kraicová Viera
Rozmer 
18,1 × 28,8 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Cakanka skica 006