Miertušová Anastázia

 
životopis 

V rokoch 1949 - 1953 študovala u Ľudovíta Fullu na bratislavskej VŠVU aj na Prírodovednej fakulte Univerzity
Komenského. Venovala sa maľbe, úžitkovej grafike i geometricky nefiguratívnej plastike. V roku 1971 získala
cenu Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Vytvorila ilustrácie k desiatkam kníh, najmä pre dospelých
čitateľov, najčastejšie tvorila formou koláže.