Ondreička Peter

 
životopis 

vyštudoval Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave,
oddelenie monumentálnej maľby a gobelínu u prof. Petra Matejku a prof. Ladislava Čemického. Popri
ilustrovaní kníh pre mládež (napr. Pirátov odkaz René Guillota, alebo Dobré dni Janka Pánka Jána
Romanovského) či básnických zbierok (Luna a tis Sylvie Plath, aj Čisté dni Mily Haugovej) sa venoval aj figurálnej
maľbe.