Autor
Kraicová Viera
Kniha 
Božena Němcová: Babička
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Rok 
1972
Rozmer 
15,7 × 16,2 cm
Technika 
koláž
Názov diela
Babicka 011