Autor
Kraicová Viera
Kniha 
Ovidius Publius Naso: Premeny
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1970
Rok 
1970
Rozmer 
31 × 26 cm
Technika 
akvarel
Názov diela
Ovidius 011