Autor
Kraicová Viera
Rozmer 
29,4 × 26 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Ovidius skica 001