Autor
Kraicová Viera
Rozmer 
20,6 × 21,3 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Cakanka skica 011