Autor
Rónaiová Veronika
Kniha 
Peter Ševčovič: Kamarátka pre nás dvoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1978
Rok 
1978
Technika 
kombinovaná technika – tekutá šablóna, farebný tuš, akvarel a ceruza na papieri
Názov diela
Kamaratka pre nas dvoch 001