Autor
Oravec Marián
Kniha 
Časopis Elektrón — Brian W. Aldiss: Nonstop
Vydavateľstvo 
Smena (Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže), Bratislava, 1989/7
Rok 
1989
Rozmer 
31 × 52 cm
Technika 
perokresba tušom a akvarel na papieri
Názov diela
Nonstop 038