Autor
Kraicová Viera
Kniha 
Publius Ovídius Naso: Premeny
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1970
Rok 
1970
Rozmer 
28,3 × 24,6 cm
Technika 
akvarel na papieri
Názov diela
Ovidius skica 003