Autor
Kraicová Viera
Rozmer 
35 × 29,3 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Cakanka skica 001