Autor
Kraicová Viera
Kniha 
Kliment Ondrejka: Poďte, deti, medzi nás
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1980
Rok 
1980
Rozmer 
11,4 × 9,5 cm
Technika 
akvarel
Názov diela
Podte deti medzi nas 010