Augustovič Peter

 
životopis 

Najskôr študoval na Strednej umelecko priemyselnej škole v Bratislave u prof. Gabriela Štrbu, plynule prešiel na
Vysokú školu výtvarných umení k prof. Albínovi Brunovskému. V r. 1993 sa na školu vrátil – ako pedagóg na
Katedre grafiky a iných médii. Ilustrácii sa venuje okrajovo, popri voľnej tvorbe, v 80 rokoch v jeho tvorbe
prevažovala ilustrácia pre mládež či pre dospelých.