Trojan Jan

„... výtvarné pochopenie tej-ktorej knihy
vôbec nemusí byť totožné s predstavami autora,
ak ilustrátor prináša svoje vlastné pohľady
a pripája ďalšie rozmery...“

 
životopis 

Študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, v štúdiu pokračoval v ateliéroch profesorov D. Millyho, V. Hložníka a P. Matejku na Vysokej škole výtvarných umení.  Vo svojej tvorbe sa venoval knižnej ilustrácii pre deti aj pre dospelých, maľbe, kresbe, tvorbe art protisov a návrhov na poštové známky. Za svoju tvorbu získal viaceré ocenenia v súťaži Najkrajšie knihy roka, Cenu za ilustrácie na Bienále grafiky v Brne, Cenu Ľudovíta Fullu, ako aj cenu Najkrajšia poštová známka roka za návrh známky k 50. výročiu OSN.

Obrátil čierno-bielu na bielo-čiernu ilustráciu. Všimnite si ako týmto jednoduchým... hm, trikom? Nie – postupom dosiahne zhutnenie celej ilustrácie, pridá jej na objeme, na plasticite. Postavy sú zrazu v pohybe, je cítiť ako pulzujú. Obrázok však nie je ťažký – dýcha – voľnými plochami. Zápas dobra so zlom vyjadruje v brutálne hmotných figúrach ako symboloch sily. Charakter textu podčiarkuje aj farebnosť ladená zväčša do tmavších zemitých tónov.

 
bibliografia 

Cosette (V. Hugo, Mladé letá 1965)
Hriešna krajina Atlantis (H. Zelinová, Mladé letá 1966)
Jerry z ostrovov (J. London, Mladé letá 1967)
Čierny tulipán (A. Dumas, Mladé letá 1968)
Sokoliar Tomáš (J. C. Hronský, Mladé letá 1969)
Traja v člne a pes (J. K. Jerome, Mladé letá 1970)
Hrdinstvá brigadiera Gérarda (A. C. Doyle, Mladé letá 1971)
Požičajovci (M. Nortonová, Mladé letá 1972)
Tartarinove dobrodružstvá (A. Dauet, Mladé letá 1973)
Dávne roky (K. G. Paustovskij, Mladé letá 1974)
Čierny vlk (K. David, Mladé letá 1976)
Školský výlet (J. Hašek, Mladé letá 1978)
Dobrodružstvo vo výletnom vlaku (J. Dlugolenskij, Mladé letá 1980)
Hovoriaci balík (G.M. Durrell, Mladé letá 1981)
Príbeh o Jane z Arku (Mladé letá 1982)
Jedináčik (S. Laskin, Mladé letá 1983)
Devätoro remesiel a desiaty fígeľ (P. Glocko, Mladé letá 1986)
Zemiakový chán (Mladé letá 1988)
Kocúr v čižmách (J. Grimm, Mladé letá 1991)

 

Zdroj: http://lib.bibiana.sk/author.php?id=00000004522

 
o autorovi 

V edícii STOPY začal ilustráciami diel Alexandra Dumasa — Čierny tulipán a Zaľúbený Ascanio, pokračoval dobrodružnou fraškou o brigadierovi Gérardovi od Arthura C. Doylea, potom Izotokovu pomstu Fran S. Finžgara a v roku 1974 skončil Čiernym vlkom Kurta Davida. Pozrite sa: jeho obrázky ukazujú, že dobrodružstvo nemusí byť zobrazené banálne, lacno, že na každú stranu knihy sa vojde malé umelecké dielo.
Obrátil čierno-bielu na bielo-čiernu ilustráciu. Všimnite si ako týmto jednoduchým... hm, trikom? Nie – postupom dosiahne zhutnenie celej ilustrácie, pridá jej na objeme, na plasticite. Postavy sú zrazu v pohybe, je cítiť ako pulzujú. Obrázok však nie je ťažký – dýcha – voľnými plochami.

 

Ida Želinská – TOTO! je galéria

 

TOTO! sú Vianoce — Fenomén edície S T O P Y

(predslov k výstave, TOTO! je galéria, 7. 12. 2017 – 2. 2. 2018)

 

———

 

Jan Trojan (1935, Plzeň – 2000, Bratislava) študoval na SŠUP v Bratislave na odbore grafiky v rokoch 1950 – 1954. V štúdiách pokračoval v rokoch 1956 – 1961 na bratislavskej VŠVU (profesor D. Milly, profesor V. Hložník), ktorú absolvoval na Oddelení monumentálneho maliarstva u profesora P. Matejku. Venoval sa knižnej ilustrácii, maľbe, kresbe, tvorbe art protisov a návrhov na známky. Za svoju tvorbu získal viaceré ocenenia v súťaži Najkrajšie knihy roka, Cenu za ilustrácie na Bienále grafiky v Brne, Cenu Ľudovíta Fullu, ako aj cenu Najkrajšia poštová známka roka za návrh známky k 50. výročiu OSN.
Jan Trojan patrí ku generácii umelcov, ktorá zohrala vo vývine slovenskej ilustrácie kľúčovú úlohu. Spomeňme napríklad M. Cipára, A. Brunovského, F. Hübela, V. Bombovú, J. Lebiša, V. Gergeľovú, T. Schnitzera a i. Väčšina umelcov vychádzala v ilustračnej tvorbe z majstrovskej lineárnej kresby, ktorá sledovala iluzívnu vecnosť, či už to boli ilustrácie čiernobiele (Hübel, Schnitzer), alebo farebné (Cipár, Brunovský). Výtvarný program J. Trojana sa líšil v tom, že v čiernobielych ilustráciách volil grafický kontrast čiernych a bielych plôch, čím dosahoval výrazné dekoratívne kvality. V budovaní kompozície sa vyhýbal improvizačným prvkom, kompozíciu staval ako logický celok, v ktorom tvorilo opakovanie niektorých foriem dôležitú vizuálnu rytmiku. Tento princíp doviedol k originálnemu majstrovstvu vo farebných opusoch koncipovaných ako obrazové celky. K skvelej ukážke patrí súbor k dvojknihe novogotického románu Ch. R. Maturina Pútnik Melmoth a M. G. Lewisa Mních, ocenenej na Bienále grafiky v Brne. V podobnom štýle sú ilustrácie ku knihe A. Vantucha Príbeh o Jane z Arku, v ktorých kladie dôraz na emotívnu symboliku a duchovné kvality príbehu. Podobné kvality dokázal vyťažiť aj v monochrómne ladených ilustráciách k viacerým titulom poézie, napríklad A. Henri, R. McGough, B. Patten: Z liverpoolskej scény. Výtvarná koncepcia ilustrácie sa v tvorbe J. Trojana formovala v oblasti kníh pre deti. Napriek tomu, že ani v čiernobielych ilustráciách nesledoval úzkostlivo detailné popisy prostredia či deja, vedel sprostredkovať hlavnú líniu a atmosféru predlohy a vytvoriť autentické prostredie. Ak šlo o historické alebo dobové texty, vždy si starostlivo naštudoval potrebnú literatúru a pri tvorbe rešpektoval dané reálie, pričom vedel využiť rôzne aspekty predlohy, napríklad humor (Jerome Klapka Jerome: Traja muži v člne, J. London: Jerry z Ostrovov, J. Hašek: Školský výlet, A. Daudet: Tartarin z Tarasconu a iné).
K ilustračným opusom, ktoré získali značný ohlas, patria dve knižky o Požičajovcoch od anglickej autorky M. Nortonovej, vytvorené v dekoratívnom duchu inšpirovanom stredovekými tapisériami, a tiež pôvabné ilustrácie ku klasike – Kocúr v čižmách od bratov Grimmovcov. Napĺňanie či dozrievanie maliarskeho programu ako koncepcie ilustrátorskej tvorby príkladne rozvinul v ilustráciách k ďalším klasickým rozprávkam Ako išlo vajce na vandrovku a Červená čiapočka. Dokázal tu skĺbiť maliarsku koncepciu s plošne rozvinutým dekoratívnym akcentom a maximálne využiť humorné situácie. Neskoršie farebné ilustrácie k tatárskym a baškirským rozprávkam Zemiakový chán už zúročili výsledky najlepších farebných opusov spomínaných vyššie. Keďže však ide o rozprávkovú predlohu, ilustrácie viac zohľadňujú obsahovú stránku a zdôrazňujú jej podstatu: zápas dobra so zlom vyjadrený v brutálne hmotných figúrach ako symboloch sily. Charakter textu podčiarkuje aj farebnosť ladená do tmavších zemitých tónov.


Eva Trojanová – TOTO! je galéria (hosťujúca kurátorka)

 

TOTO! je Kabinet ilustrácie VIII. — Jan Trojan

(predslov k výstave, Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica, 6. 4. – 16. 6. 2019)