Drličiak Emil

 
životopis 

Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor grafický dizajn u profesora Ľubomíra
Longauera. V rokoch 1999 – 2001 pedagogicky viedol ateliér grafického dizajnu III na VŠVU v Bratislave. Jeho
diela prekračujú hranice grafického dizajnu smerom k voľnému umeniu. Do povedomia sa dostali najmä jeho
ilustrácie a dizajn k divadelným predstaveniam. Je autorom vizuálnej podoby mnohých kníh a katalógov, napr.
Macbeth.