Autor
Bombová Viera
Kniha 
zatiaľ nezistené
Vydavateľstvo 
zatiaľ nezistené, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Rozmer 
22,3 × 31 cm
Technika 
kombinovaná
Signatúra 
Vpravo dole
Názov diela
Slovenská ľudová rozprávka