Autor
Kraicová Viera
Rozmer 
10,9 × 14,4 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Sen 001