Autor
Kraicová Viera
Rozmer 
8,8 × 22,2cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Cakanka skica 008