Autor
Kraicová Viera
Kniha 
Ovidius Publius Naso: Premeny
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1970
Rok 
1970
Rozmer 
20,8 × 29,7 cm
Technika 
akvarel
Názov diela
Ovidius 009