Autor
Kraicová Viera
Rozmer 
20,8 × 26,44 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Terezinske deti 001