Ilustrácie

Kniha 
Miroslav Válek: Štyri knihy nepokoja
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1971
Kniha 
Walter Scott: Kenilworth
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1965
Kniha 
Mária Rázusová – Martáková: Sedmikráska
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1966
Kniha 
časopis Slniečko – obálka
Vydavateľstvo 
Literárne informačné centrum, Bratislava, máj 2019
Kniha 
Viktória Laurent-Škrabalová: Kocúr, ktorý chcel byť drakom
Vydavateľstvo 
Elist, Bratislava, 2019
Kniha 
Viktória Laurent-Škrabalová: Kocúr, ktorý chcel byť drakom
Vydavateľstvo 
Elist, Bratislava, 2019
Kniha 
Viktória Laurent-Škrabalová: Kocúr, ktorý chcel byť drakom
Vydavateľstvo 
Elist, Bratislava, 2019
Kniha 
Viktória Laurent-Škrabalová: Kocúr, ktorý chcel byť drakom
Vydavateľstvo 
Elist, Bratislava, 2019
Kniha 
Viktória Laurent-Škrabalová: Kocúr, ktorý chcel byť drakom
Vydavateľstvo 
Elist, Bratislava, 2019
Kniha 
Viktória Laurent-Škrabalová: Kocúr, ktorý chcel byť drakom
Vydavateľstvo 
Elist, Bratislava, 2019
Kniha 
Viktória Laurent-Škrabalová: Kocúr, ktorý chcel byť drakom
Vydavateľstvo 
Elist, Bratislava, 2019
Kniha 
Viktória Laurent-Škrabalová: Kocúr, ktorý chcel byť drakom
Vydavateľstvo 
Elist, Bratislava, 2019