Autor
Kraicová Viera
Rozmer 
14,7 × 21,2 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Cakanka skica 007