Autor
Čihánková Jarmila
Kniha 
Sonet hodeny vo flasi
Vydavateľstvo 
nezistené
Rozmer 
17,7 × 21,3 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Sonet hodeny vo flasi 003