Autor
Kraicová Viera
Rozmer 
29,4 × 20,5 cm
Technika 
akvarel
Názov diela
Ovidius skica 007