Kontakt

 

Adresa galérie
TOTO! je galéria
Moskovská 29
811 08 Bratislava

 

Adresa občianskeho združenia/korešpodenčná
TOTO! – kultúrne ihrisko, o.z.
Dunajská 35
811 08 Bratislava
Slovensko

 

Otváracie hodiny galérie

Utorok 15:00 — 19:00 hod.
Streda 15:00 — 19:00 hod.
Štvrtok 9:00 — 12:30 | 13:30 — 16:00 hod.
alebo na zavolanie.

Dobrovoľné vstupné.

 

Kontakty

 

info@totojegaleria.sk

 

Miloš Kopták
00421 (0)907 706 081
koptakmilos@gmail.com
 

Mária Rojko
00421 (0)907 282 944
maria.rojko@gmail.com
 

Ida Želinská
00421 (0)903 373 428
zelinska.ida@gmail.comFakturačné údaje
TOTO! - kultúrne ihrisko, o. z.
Sídlo: Dunajská 35, 811 08 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42256925
DIČ: 2023447074
Číslo účtu: 2928866054/1100
Banka: Tatra banka
IBAN: SK42 1100 0000 0029 2886 6054