Cipár Miroslav

„... u nás doma, na Michalskej ulici, bol 24 hodín denne otvorený bar.

Všetci, čo vtedy robili do ilustrácie, tam nám chodili. Jedlo sa, pilo, diskutovalo sa o tom, ako tvoriť.“

(Vilma Cipárová, manželka)

 
životopis 

Študoval na Vysokej škole pedagogickej a potom na Vysokej škole výtvarných umení, v ateliéroch Vincenta Hložníka a Petra Matejku. Ilustroval kľúčové diela Márie Ďuríčkovej Biela kňažná a Dunajská kráľovná, poéziu pre deti od Ľubomíra Feldeka Hra pre tvoje modré oči, Päťkrát Botafogo aj Lapajova šľapaj aj ďalších autorov v 70. a 80. rokov doch minulého storočia. Opakovane boli jeho knihy ocenené na Bienále ilustrácii Bratislava, či v súťaži Najkrajšia kniha roka.

Jeho dielo vychádza z rustikálnych tradícii: raz používa a takmer na nulu zjednodušuje ornamenty z čipiek, z kresieb na dreveniciach, z tepaných ozdôb a necháva ich dýchať v bielej ploche, inokedy štylizuje do komických póz oblé, územčisté postavičky v dobovom oblečení, ktoré potom vtesnáva do, až geometricky porozdeľovaného, plnofarebného pozadia. Opakovaním detailov z knihy do knihy je poznateľný ako žiadny iný autor — vždy je to „Cipár“ — stačí sa pozrieť.

 

 
bibliografia 

Hra pre tvoje modré oči (Ľ. Feldek, Mladé letá 1959)

Slávna ľavačka (E. Gašparová, Mladé letá 1963)

Telefón (Ľ. Feldek, Mladé letá 1963)

Oktávia ide stovkou(R. Moric, Mladé letá 1964)

Najmenší kolotoč na svete (J. Navrátil, Mladé letá 1965)

Hlava, ktorú som mal vtedy (Ľ. Feldek, Mladé letá 1967)

Veľká cestovná horúčka (M. Válek, Mladé letá 1967, 1983)

Ako dočiahnuť slnko (O. Sliacky, Stredoslovenské vydavateľstvo, 1968)

Kamzík a bambus (J. Navrátil, Mladé letá 1968)

Kuchárska kniha pre deti (Ľ. Feldek, Mladé letá 1968)

Stratený ostrov (A. Dékány, Mladé letá 1969)

Baran Bé (J. Pavlovič, Mladé letá 1970)

Osmijanko rozpráva 8x8=64 nových rozprávok (K. Bendová, Mladé letá 1971)

Hviezdičková rozprávka (Ľ. Feldek, Smena 1972)

Prešporský Robinzon alebo Podivuhodné dobrodružstvá Karla Jettinga rodeného Uhra (Tatran 1972)

Biela kňažná (M. Ďuríčková, Mladé letá 1973, 1989; čes. Albatros 1978)

Dunajská kráľovná (M. Ďuríčková, Mladé letá 1976, 1981)

Ďuro Truľo a figliari (J. Navrátil, Mladé letá 1977)

Jantárový svet (Ľ. Feldek, Mladé letá 1977)

Rozprávky o starej električke (O. Hofman, Mladé letá 1977)

Malá zlatá brána (M. Ďuríčková, Mladé letá 1978)

Päťkrát Botafogo (Ľ. Feldek, Tatran 1978)

Prešporský zvon (M. Ďuríčková, Mladé letá 1978, 1981)

Zlatá brána (M. Ďuríčková, Mladé letá 1978, 1989, Buvik 2004, 2010)

Hrdinský zápisník (K. Jarunková, Mladé letá 1980, 1984)

Zázračný kvet mandragora (M. Nadubinský, Mladé letá 1980)

Bratislavské povesti (M. Ďuríčková, Mladé letá 1981, 1990)

Do Tramtárie (M. Válek, Mladé letá 1981)

Keď má básnik šťastnú chvíľu (Mladé letá 1981)

Slovenské ľudové hádanky (M. Leščák, Tatran 1981)

Čo mi kvety natárali (V. Bednár, Mladé letá 1982)

Zázračná breza (M. Ďuríčková, Pravda 1982)

Dievčatko v mušli (E. Chmelová, Východoslovenské vydavateľstvo 1983)

Lapajová šľapaj (Ľ. Feldek, Mladé letá 1983)

Spevobáje a spevokvety (R. Desnos, Mladé letá 1983)

Rozprávky zďaleka i zblízka (Mladé letá 1984)

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas zv. I, II (V. Gašparíková, Tatran 1984, 1985)

Černoško Gugu (G. Feustel, Mladé letá 1985)

Pan Tau a tisíc zázrakov (O. Hofman, Mladé letá 1985)

Ako starček menil, až vymenil (Mladé letá, 1986)

Dúha vodu pije (Z. Profantová,Tatran 1986)

Veľký pozdrav opici (G. Oster, Mladé letá 1986)

Sedemhlavá víla (E. Lázár,  Mladé letá 1987)

Lev nie je kráľom zvierat (J. Vágner, Obzor 1988)

Zlatý hrach (M. Ďuríčková, Mladé letá 1988)

Malachitová škatuľka (P. P. Bežov, Mladé letá 1990)

Poslali ma naši k vašim (M. Ďuríčková, Buvik 2000, 2011)

Vlastivedník, alebo 333 zábavných záhad (Orbis Pictus Istropolitana 2000)

Ahoj hádanka! (Buvik, 2003)

Bola Mica u holiča? (A. Tešovičová, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2005)

Rozprávky z rajskej záhrady (A. Kohen, Chajim 2007)

Basta fidli (V. Šefčík, Vydavateľstvo Q111 2010)

Zlatá svadba (Ľ. Feldek, Columbus 2010)

Z neba padá čokoláda (G. Rodari, Vydavateľstvo Q111 2014)

 

Zdroj: http://lib.bibiana.sk/author.php?id=00000000611