Autor
Kraicová Viera
Kniha 
Mária Rázusová Martáková: Chlapčekovo leto
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Rok 
1968
Rozmer 
15,6 × 11,7 cm
Technika 
akvarel
Názov diela
Chlapcekovo leto 010