Autor
Kraicová Viera
Kniha 
Božena Němcová: Babička
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Rok 
1972
Rozmer 
29,6 × 25,6 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Babicka 002