Autor
Kraicová Viera
Rozmer 
44,9 × 20,6 cm
Signatúra 
Vpravo dole
Názov diela
Nezistené