Autor
Kraicová Viera
Kniha 
Mária Rázusová Martáková: Chlapčekovo leto
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Rok 
1968
Rozmer 
14,5 × 10,1 cm
Technika 
akvarel
Názov diela
Chlapcekovo leto 012