Autor
Kraicová Viera
Rozmer 
17,1 × 29,4 cm
Technika 
akvarel
Názov diela
Cakanka skica 002