Autor
Kraicová Viera
Kniha 
Mária Rázusová – Martáková: Sedmikráska
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1966
Rok 
1966
Rozmer 
20 × 22,6 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Sedmikraska 002