Autor
Plocháňová Božena
Kniha 
Zpravodaj KMČ (časopis pre mládež)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Rozmer 
23,7 × 32,7 cm
Technika 
fixky na papieri
Názov diela
Zpravodaj KMC 004