Autor
Plocháňová Božena
Kniha 
Roháč (humoristicko-satirický týždenník) — Bill a Mary
Vydavateľstvo 
Slovenská odborová rada, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Rozmer 
hore 46 × 18,3 cm / dole 46,5 × 17,8 cm
Názov diela
Bill a Mary 012