Autor
Plocháňová Božena
Kniha 
Roháč (humoristicko-satirický týždenník) — Bill a Mary
Vydavateľstvo 
Slovenská odborová rada, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Rozmer 
hore 46,1 × 17,9 cm / dole 46,4 × 17,4 cm
Technika 
akvarel a tuš na papieri
Názov diela
Bill a Mary 021