Autor
Plocháňová Božena
Kniha 
Dominik Štubňa Zámostský: Perličky z rosy
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1970
Rok 
1970
Rozmer 
43,5 × 29,4 cm
Technika 
akvarel, ceruza a tuš na papieri
Názov diela
Perlicky z rosy 001