Autor
Plocháňová Božena
Kniha 
Roháč (humoristicko-satirický týždenník)
Vydavateľstvo 
Slovenská odborová rada, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Rozmer 
29,5 × 40,5 cm
Technika 
akvarel a tuš na papieri
Názov diela
Rohac 004