Autor
Plocháňová Božena
Kniha 
Roháč č. 5 (humoristicko-satirický týždenník) — "Nevychovanci!"
Vydavateľstvo 
Slovenská odborová rada, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Rozmer 
23,4 × 17,5 cm
Technika 
akvarel a tuš na papieri
Signatúra 
Zadná strana, stred hore

Pozn. na zadnej strane: Čs. televízia, štúdio Bratislava sústavne nedodržiava programové vysielacie časy relácií, no takmer nikdy sa za pretiahnutie času /často 10 – 15 minút/ neospravedlní.

Názov diela
Rohac 002